Unelte utilizator

Unelte site


studenti:practica:practica-2014-2015

Procedură / Documente (an 2014-2015)

În cadrul anului universitar 2014-2015, programele de practică se desfăşoară în perioada iunie-septembrie 2015 cu o durata de minim 320h.

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă studenţilor stagii de practică în companii, în laboratoarele de cercetare ale facultăţii sau în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri structurale (proiecte de tip POSDRU).

Ofertele de stagii de practică pot fi găsite astfel:

 • Programul Stagii pe Bune - pe site-ul http://www.stagiipebune.ro se colectează permanent oferte de stagii de practică la care puteti aplica până la sfârşitult lunii aprilie. Atât stagiile la firme cât şi cele disponibile în grupurile de cercetare din facultate vor fi publicate pe acest site.
 • Stagii prin proiecte de tip POSDRU – beneficiază de burse oferite de proiect, ofertele de stagii se găsesc pe site-ul proiectului respectiv. O parte din stagiile desfăşurate în cadrul acestor proiecte vor fi mediatizate de asemenea pe http://www.stagiipebune.ro
 • Stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultăţii
 • In situaţii bine justificate, studenţii pot desfasura stagiul de practică în firme ce desfăşoară activităţi în domeniul IT-ului, firme pe care le identifică prin mijloace proprii. În acest caz, studenţii trebuie să valideze locul de practică ales luând legătura cu responsabilul de practică.

Pentru studenţii care care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt: • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. Vlad Posea (vlad.posea@cs.pub.ro) • Anul 3 A: Sl. dr. ing. Florin Anton • Anul 3 B:

Burse de practica prin proiectul Impuls

Anul acesta vor fi oferite cca 100 de burse de practica pentru studentii facultatii in cadrul proiectului Impuls. Pentru a aplica la aceste burse trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

 • Sa fiti anul trei
 • Sa nu fi participat in alt proiect de consiliere/practica in perioada 2007-2014

Documentele necesare pentru a va inscrie sunt:

Documentele se depun la secretariatul decanatului in intervalul 4-8 mai.

* Conventia de practica pentru proiectul Impuls

Dupa efectuarea selectiei cei ce obtin bursa vor semna o conventie tip posdru cu firma unde fac practica. Mai mentionam ca prin acest program nu oferim locuri suplimentare de practica fata de cele publicate deja (pe stagiipebune.ro, site-ul facultatii, …), oferim burse celor ce isi desfasoara practica cf regulilor POSDRU.

Pentru mai multe informatii sau pentru a aplica va rugam contactati

 • Ciprian Lupu - ciprian.lupu@acse.pub.ro (pt Automatica)
 • Vlad Posea – vlad.posea@cs.pub.ro (pt Calculatoare)

**Lista studenti acceptati in prima faza pentru bursa impuls. In cazul in care cei de pe aceasta lista nu aduc conventia de practica Impuls pana pe 8 iunie sau in cazul suplimentarii locurilor vom afisa si o lista suplimentara de burse.

Toti cei care au adus documentele initiale si nu sunt pe aceasta lista isi pot pastra locul pe lista de rezerva aducand conventia Impuls pana pe 8 iunie.

Colocviu de practica proiect IMPULS

**Lista studenti acceptati in etapa a 2-a**

Pentru finalizarea practicii prin proiectul IMPULS studentul trebuie sa aduca urmatoarele documente: - Atestatul de practica. El poate sa fie semnat doar de tutore, nu este obligatorie semnatura si stampila reprezentantului legal al companiei. - Structura raportului de practica (in format DOC) poate fi gasita in Ghidul de practica

- Raportul de practica

2. Colocviul de practica trebuie incheiat pana la 11 septembrie (cerinta celor din rectorat).

In plus studentul trebuie sa aiba deja depuse la noi formularul de grup tina (cu anexele aferente), conventia tripartita si fisa aplicantului.

Plata subventiilor de practica si a premiilor trebuie sa fie facuta obligatoriu in luna octombrie. Fara documentele de mai sus aduse in timp util nu este posibil acest lucru, deoarece se incheie proiectul.

Pentru fiecare student care primeste subventie/premiu trebuie sa avem o copie dupa CI, precum si contul bancar (sub forma unui document emis de banca). Chiar daca am mai cerut aceste documente, e bine sa le avem din nou pentru a evita orice greseala.

Pentru studentii de la calculatoare acceptati la IMPULS colocviile vor fi pe 7 si 9 septembrie de la 8.30-10.30 in EG301.

pentru studentii de la Automatica selectati in IMPULS colocviul va avea loc pe 10.09 si 11.09 de la 14:00 la 16:00, sala ED008

Colocvii de evaluare a practicii

Datele pentru colocviile de practica pentru studentii de la Calculatoare se vor anunta pana la finalul lunii mai La colocviul de practica se vor aduce urmatoarele acte:

 • atestatul de practica (vezi model mai jos)
 • caietul de practica (vezi model mai jos)

Colocviile de practica pentru Calculatoare se vor desfasura in intervalul 14-16 septembrie intre orele 8.30-10.00 in sala EG301 La colocviu trebuie sa participe studentii care au depus conventie de practica in acest an.

Documente necesare valabile pentru toate stagiile

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi. O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar.

Conventiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse la secretariatul facultatii spre a fi semnate de facultate pana pe 30 mai si vor putea fi ridicate pe 5-6 iunie. În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată şi semnată este: conventie_practica_2015.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc

În cazul în care stagiul de practică este in cadrul unui proiect POSDRU veţi folosi convenţia de practică specifică proiectului

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână. Fisierul ce trebuie completat:caiet-de-practica2013.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului. Fisierul ce trebuie completat:atestat-de-practica_acs.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

Atestatul de practica este diferit pentru studentii ce participa in proiecte POSDRU! Va rugam consultati pagina proiectului

Toate documentele vor fi uploadate si in sectiunea de pe Moodle dedicata practicii

Documente necesare pentru proiectele POSDRU

1. Formular de identificare grup țintă

2. Formular declarație de consimțământ

3. Copie după buletin (pentru asigurarea corectitudinii informaților din buletin)

Acestea sunt non-biding (completarea pentru un proiect semnifică doar interestul/ intenția de a participa la acel proiect, nu obligă la participarea în cadrul unui stagiu din cadrul proiectului respectiv).

* Conventia de practica pentru proiectul Impuls

Stagii la companii din afara țării

 • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie.
 • În SUA, din cunoștințele noastre, este vorba de un model standard folosit de Google, Facebook, Intel sau alte companii.

Google Summer of Code (GSoC)

Studenții care activează la un proiect Google Summer of Code (GSoC) nu au nevoie de convenție. Aceștia trebuie să urmeze pașii:

 1. Să-i trimită un e-mail lui Răzvan Deaconescu cu subiectul [practica][GSoC] Prenume Nume - Titlu proiect în care să precizeze anul și grupa din care face parte și link la pagina de descriere a proiectului la care lucrează (sau la repository). Aceste informații vor fi centralizate în acest document Google.
 2. Să completeze caietul de practică pe parcursul lucrului la proiect.
 3. Să aducă la colocviu caietul de practică.

Anunț referitor la colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii. La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate sau în cadrul unui proiect POSDRU al facultății. Studenții care fac practica în facultate sau în proiecte POSDRU vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.

studenti/practica/practica-2014-2015.txt · Ultima modificare: 2015/09/10 11:14 de către vlad.posea