Unelte utilizator

Unelte site


studenti:practica:practica-2015-2016

Procedură / Documente (an 2015-2016)

În cadrul anului universitar 2015-2016, programele de practică se desfăşoară în perioada iunie-septembrie 2016 cu o durata de minim 320h.

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă studenţilor stagii de practică în companii, în laboratoarele de cercetare ale facultăţii.

Ofertele de stagii de practică pot fi găsite astfel:

 • Programul Stagii pe Bune - pe site-ul http://www.stagiipebune.ro se colectează permanent oferte de stagii de practică la care puteti aplica până la sfârşitult lunii aprilie. Atât stagiile la firme cât şi cele disponibile în grupurile de cercetare din facultate vor fi publicate pe acest site.
 • Stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultăţii
 • In situaţii bine justificate, studenţii pot desfasura stagiul de practică în firme ce desfăşoară activităţi în domeniul IT-ului, firme pe care le identifică prin mijloace proprii. În acest caz, studenţii trebuie să valideze locul de practică ales luând legătura cu responsabilul de practică.

Pentru studenţii care care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt: • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. Vlad Posea (vlad.posea@cs.pub.ro) • Anul 3 A: Sl. dr. ing. Florin Anton • Anul 3 B:

Colocvii de evaluare a practicii

Datele pentru colocviile de practica pentru studentii de la Calculatoare se vor anunta pana la finalul lunii mai La colocviul de practica se vor aduce urmatoarele acte:

 • atestatul de practica (vezi model mai jos)
 • caietul de practica (vezi model mai jos)

Documente necesare valabile pentru toate stagiile

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi. O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar.

Conventiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse la secretariatul facultatii spre a fi semnate de facultate pana pe 30 mai si vor putea fi ridicate pe 17 iunie. În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată şi semnată este: conventie_practica_2016.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână. Fisierul ce trebuie completat:caiet-de-practica2013.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului. Fisierul ce trebuie completat:atestat-de-practica_acs.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

Stagii la companii din afara țării

 • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie.
 • În SUA, din cunoștințele noastre, este vorba de un model standard folosit de Google, Facebook, Intel sau alte companii.
 • Internship agreement-ul il puteti trimite scanat pe mail la vlad.posea@cs.pub.ro

Google Summer of Code (GSoC)

Studenții care activează la un proiect Google Summer of Code (GSoC) nu au nevoie de convenție. Aceștia trebuie să urmeze pașii:

 1. Să-i trimită un e-mail lui Răzvan Deaconescu cu subiectul [practica][GSoC] Prenume Nume - Titlu proiect în care să precizeze anul și grupa din care face parte și link la pagina de descriere a proiectului la care lucrează (sau la repository).
 2. Să completeze caietul de practică pe parcursul lucrului la proiect.
 3. Să aducă la colocviu caietul de practică.

FAQ

 1. Cate exemplare din conventie trebuie aduse?

Noua ne trebuie un exemplar din conventie. Daca firma isi doreste un exemplar original aduceti 2. Daca vreti si voi si firma un original aduceti 3.

 1. Sunt anul 2 si vreau sa-mi echivalez practica. Ce trebuie sa fac?

Urmati fix pasii pentru colegii din anul 3. Situatia va fi insa trecuta in catalog in toamna lui 2017.

 1. Am un stagiu in afara tarii dar nu am semnat un internship agreement. Ce fac?

Probabil ai semnat un contract cu compania respectiva sau vei semna unul. Anonimizeaza partile confidentiale si trimite o copie scanata la vlad.posea@cs.pub.ro

Anunț referitor la colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii. La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate. Studenții care fac practica în facultate vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.

studenti/practica/practica-2015-2016.txt · Ultima modificare: 2016/05/19 09:44 de către vlad.posea