Unelte utilizator

Unelte site


studenti:diploma:inscriere

Înscrierea pentru proiectul de diplomă

Urmăriți denumirile oficiale în cadrul paginii Denumiri oficiale din cadrul UPB.

Fișa tematică a proiectului de diplomă

Înainte de începerea proiectului de diplomă (adică în luna ianuarie și februarie) trebuie completată, de către student și profesorul coordonator, fișa tematică a proiectului de diplomă (în diverse formate sau în format LaTeX).

Fișa trebuie completată în limba română. Chiar dacă fișa este completată în limba română, lucrarea de diplomă poate fi realizată fie în limba română fie în limba engleză.

Să aveți în vedere ca fișa se încapă pe o singură pagină. Eventual lucrați la spațiere sau la dimensiunea fontului.

Fișa trebuie completată și semnată în dublu exemplar și apoi dusă la secretariatul departamentului (sala ED100). Eventual coordonatorul poate colecta fișele de diplomă și duce pe toate la secretariat.

Dacă nu găsiți deschis la secretariatul departamentului (sala ED100), puteți lasa fișa (în dublu exemplar) la portarul de la intrarea în corpul ED/EF, în cutia de poștă pentru Departamentul de Calculatoare.

Pași înscriere pentru susținere

Pașii de mai jos se referă la susținere fizică a proiectului de diplomă.

Pentru susținerea online (vară 2020) formularele de înscriere se găsesc și se încarcă pe https://studenti.pub.ro.

Pentru înscrirea pentru susținerea proiectului de diplomă trebuie urmați pașii de mai jos. Pașii trebuie urmați în jurul lunii iunie pentru sesiunea iulie, și în luna septembrie pentru sesiunea septembrie. Datele se pot afla de la secretariat.

Pentru obținerea fișelor de la secretariat este recomandat să meargă o persoană per grupă (sau chiar per serie) pentru a nu sta la coadă.
 1. Obținerea formularelor de înscriere.
 2. * Este vorba de 3 formulare, care se obțin de la secretariat. Fiecare formular trebuie să existe pe o foaie separată.
 3. *#* În fișă veți completa denumirile de aici. La domeniu veți completa Calculatoare și Tehnologia Informației, iar la specializare, după caz, Calculatoare sau Tehnologia Informației.
 4. *# fișă de lichidare ACS - Fisa lichidare.doc
 5. *#* La „Catedra de specialitate“ semnează coordonatorul lucrării de diplomă.
 6. *#* Se obține de la secretariatul facultății.
 7. *#* Puneți titlul lucrării în limba română.
 8. Verificarea în baza de date că sunteți absolvent.
 9. * Se face la secretariat.
 10. * Se va scrie în colț dreapta-sus „Absolvent 2011/2012/2013/whatever cu/fără taxă“. Această constatare trebuie ștampilată.
 11. Trebuie să obtineți 4 vize pe foaia de lichidare, care arată că nu aveți datorii financiare față de facultate:
  1. De la bilbioteca mare, vis-a-vis de biserică, la etajul 3.
  2. De la catedra de specialitate - semnătură din partea coordonatorului. Tot coordonatorul semnează și cererea de înscriere la diplomă.
  3. De la departamentul financiar: R 012; în fișă scrie greșit R124.
  4. * Observație 2011 (posibilă și în anii următori): Pe formular scrie să mergeți în rectorat la camera R124. Totuși, pe ușa sălii este un mesaj care vă trimite în alta parte:
  5. cei fără taxă la R 126 - cei cu taxă la R 126
  6. De la administratia caminelor (P6).
 12. Formularul de inscriere la diploma trebuie semnat de student, de coordonator, decanat și secretariat.
 13. * De semnăturile decanatului și secretariatului se ocupă secretariatul.
 14. Declarația pe proprie răspundere este semnată de fiecare student.
 15. Aveți nevoie de 2 poze format 3×4 cm (buletin), pe care le atașati acestor formulare.
 16. * Pozele trebuie să fie mate/opace.
 17. Aveți nevoie de copie după buletin.
studenti/diploma/inscriere.txt · Ultima modificare: 2020/07/19 13:49 (editare externă)