Unelte utilizator

Unelte site


studenti:practica:2012-2013

Procedură / Documente (an 2012-2013)

În cadrul anului universitar 2012-2013, programele de practică se desfăşoară în perioada iunie-septembrie 2013 cu o durata de minim 320h.

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă studenţilor stagii de practică în companii, în laboratoarele de cercetare ale facultăţii sau în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri structurale (proiecte de tip POSDRU).

Ofertele de stagii de practică pot fi găsite astfel:

 • Programul Stagii pe Bune - pe site-ul http://www.stagiipebune.ro se colectează oferte de stagii de practică până la sfârşitultul lunii aprilie. Atât stagii la firme cât şi stagii în grupurile de cercetare din facultate vor fi publicate pe acest site.
 • Stagii prin proiecte de tip POSDRU (TRIPOD, SIGMATV, 3DXP, CASIA) – beneficiază de burse oferite de proiect, ofertele de stagii se găsesc pe site-ul proiectului respectiv. O parte din stagiile desfăşurate în cadrul acestor proiecte vor fi mediatizate de asemenea pe http://www.stagiipebune.ro
 • Stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultăţii
 • In situaţii bine justificate, studenţii pot desfasura stagiul de practică în firme ce desfăşoară activităţi în domeniul IT-ului, firme pe care le identifică prin mijloace proprii. În acest caz, studenţii trebuie să valideze locul de practică ales luând legătura cu responsabilul de practică.

Pentru studenţii care care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt: • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. Vlad Posea • Anul 3 A: Sl. dr. ing. Florin Anton • Anul 3 B: As. drd. Irina Tache

Colocvii de evaluare a practicii

Pentru studentii de la Calculatoare colocviile de evaluare a practicii vor avea loc in perioada 25-27 septembrie in intervalul 9.00-12.00 in sala EF008. Colocviile consta in prezentarea caietului de practica si a adeverintei de practica si intr-o discutie de circa 10 minute pe baza acestora.

Sunteti scutiti de participarea la colocviul de practica in urmatoarele situatii:

 • efectuati practica in cadrul unui proiect POSDRU din facultate si acesta organizeaza propriul colocviu de practica
 • efectuati practica in facultate si ati avut un colocviu de practica cu indrumatorul din partea facultatii
 • ati efectuat practica in vara anului 2012 si v-ati prezentat la colocviul din septembrie 2012 == Documente necesare valabile pentru toate stagiile ==

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi. O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar. Convenţiile de practică semnate vor fi depuse la secretariatul facultăţii până la data de 10 iunie. În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată (de mana) şi semnată este: scan0004.pdf Dată limită predare: 10 iunie 2013

În cazul în care stagiul de practică este in cadrul unui proiect POSDRU veţi folosi convenţia de practică specifică proiectului

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână. Fisierul ce trebuie completat:caiet-de-practica2013.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului. Fisierul ce trebuie completat:atestat-de-practica_acs.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

Atestatul de practica este diferit pentru studentii ce participa in proiecte POSDRU! Va rugam consultati pagina proiectului

Toate documentele vor fi uploadate si in sectiunea de pe Moodle dedicata practicii

Documente necesare pentru proiectele POSDRU

1. Formular de identificare grup țintă

2. Formular declarație de consimțământ

3. Copie după buletin (pentru asigurarea corectitudinii informaților din buletin)

Acestea sunt non-biding (completarea pentru un proiect semnifică doar interestul/ intenția de a participa la acel proiect, nu obligă la participarea în cadrul unui stagiu din cadrul proiectului respetiv).

Stagii la companii din afara țării

 • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie.
 • În SUA, din cunoștințele noastre, este vorba de un model standard folosit de Google, Facebook, Intel sau alte companii.

Anunț referitor la colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii. La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate sau în cadrul unui proiect POSDRU al facultății. Studenții care fac practica în facultate sau în proiecte POSDRU vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.

TRIPOD

Proiectul TRIPOD oferă stagii stagii pentru CTI la următoarele companii de profil:

IXIA

Pentru a aplica la un internship în cadrul IXIA, vă rugăm să folosiți site-ul Stagii pe Bune:

Anritsu

Pentru a aplica la un internship în cadrul Anritsu, vă rugăm să folosiți site-ul Stagii pe Bune:

CBN-IT

Pentru a aplica la un internship în cadrul CBN-IT, vă rugăm să folosiți site-ul Stagii pe Bune:

FSSGlobal

OMV PETROM-Rafinaria PETROBRAZI

Avantaje TRIPOD

 • Acoperirea integrală a taxei de câmin (direct, nu prin decont - practic, studenții participanți nu mai plătesc taxa de câmin).
 • Subvenție - 430RON
 • Premii

Documente intenție

Atenție, aceste acte nu vă obligă la un stagiu, dar sunt necesare pentru cazul în care veți fii acceptați la una din compeniile din program.

studenti/practica/2012-2013.txt · Ultima modificare: 2013/09/22 15:46 de către traian.rebedea