Unelte utilizator

Unelte site


promovare:denumiri

Denumiri oficiale din cadrul UPB

 • Aceste denumiri sunt denumirile oficiale ale diverselor centre instituționale și formale din cadrul Universității POLITEHNICA din București. Se găsesc sau este nevoie să fie completate în diverse acte formale.
 • Denumirile de față se referă la Departamentul de Calculatoare și entitățile din care aceasta face parte sau pe care le înglobează.

Română

 • Universitate: Universitatea POLITEHNICA din București
 • Facultate: Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • Departament: Departamentul de Calculatoare
 • Domeniu fundamental (20): Științe inginerești
 • Ramură de știință (60): Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației
 • Domeniu de studiu (10): Calculatoare și tehnologia informației
 • Școală doctorală: Calculatoare și tehnologia informației
 • Specializări:
  • Calculatoare
  • Tehnologia informației
 • Program de specialitate / Direcție:
  • Pentru programul de studiu / specializarea Calculatoare:
   • C1 - Arhitectura Sistemelor de Calcul
   • C2 - Sisteme Încorporate
   • C3 - Sisteme de Programe de Bază
   • C4 - Sisteme de Programe de Aplicații
  • Pentru programul de studiu / specializarea Tehnologia Informației:
   • C5 - Tehnologia Informației

English

 • University: University POLITEHNICA of Bucharest
 • Faculty: Faculty of Automatic Control and Computers
 • Department: Computer Science and Engineering Department
 • Domain: Computer Science and Information Technology (to be checked)
promovare/denumiri.txt · Ultima modificare: 2021/04/06 09:53 de către razvan.deaconescu