Unelte utilizator

Unelte site


studenti:diploma:redactare

Redactarea lucrării de diplomă / disertație

În cadrul acestei pagini, sunt reamintite recomandările și indicațiile pentru redactarea lucrării de diplomă / disertație.

Indicații și recomandări pentru redactarea lucrării

Dimensiunea lucrării trebuie să fie acoperitoare pentru efortul depus, cu accentul pus pe calitate înainte de cantitate. Secțiunile de pseudocod nu ar trebui să depășească 15 rânduri. Dacă nu oferă detalii foarte importante asupra implementării, se recomandă evitarea secțiunilor de cod. Pot exista situații când utilizarea secțiunilor de cod să fie necesară, în general pentru scripturi PL-SQL, bash, diverse limbaje de scripting sau alte secțiuni de cod care nu pot fi rezumate mai eficient în pseucodod. Figurile sau alte tipuri de imagini de dimensiuni să se încadreze în jumătate de pagină.

Structura lucrării poate să varieze în funcție de subiectul abordat și aceasta va fi agreată cu profesorul coordonator.

Evaluarea lucrărilor se va realiza pe baza susținerii în fața comisiei si a experimentelor/simulărilor/măsurătorilor realizate și prezentate în timpul sustinerii practice.

Template-uri

Pentru realizarea documentului lucrării de diplomă recomandăm să folosiți template-ul Microsoft Office sau template-ul LaTeX.

Citarea corectă a surselor în lucrare

În vederea realizării unei citări corespunzătoare, recomandăm căutarea articolelor pe Google Scholar » Click pe butonul Cite de sub intrarea corespunzătoare, care vă oferă citările corespunzătoare ale articolelor indexate în diverse formate. Totodată, recomandăm utilizarea unui plugin pentru BibTex în cazul în care optați pentru LaTex, sau utilizarea de aplicații dedicate pentru realizarea de citări (e.g., Mendeley sau EndNote) pentru Word care vă generează automat intrările formatate pe diverse stiluri de citare.

Mai jos aveți câteva site-uri care detaliază modul corect de realizare a citărilor. Va recomandăm să respectați cel puțin unul dintre formatele prezentate în aceste linkuri, și în template-urile de mai sus:

Regulamente de Etică în UPB. Cod de Conduită ACS

Mai jos puteți găsi Regulamentul de Etica al Universității POLITEHNICA din București, si Codul de Conduita al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Nerespectarea sau încălcarea regulilor expuse în oricare dintre aceste documente va duce la aplicarea sancțiunilor din regulamentul intern al UPB, respectiv, la mustrare, avertisment scris sau exmatriculare din Universitatea POLITEHNICA din București.

Alte template-uri

studenti/diploma/redactare.txt · Ultima modificare: 2020/07/19 13:49 (editare externă)