Unelte utilizator

Unelte site


studenti:practica:practica-2013-2014

Procedură / Documente (an 2013-2014)

În cadrul anului universitar 2013-2014, programele de practică se desfăşoară în perioada iunie-septembrie 2013 cu o durata de minim 320h.

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă studenţilor stagii de practică în companii, în laboratoarele de cercetare ale facultăţii sau în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri structurale (proiecte de tip POSDRU).

Ofertele de stagii de practică pot fi găsite astfel:

 • Programul Stagii pe Bune - pe site-ul http://www.stagiipebune.ro se colectează permanent oferte de stagii de practică la care puteti aplica până la sfârşitult lunii aprilie. Atât stagiile la firme cât şi cele disponibile în grupurile de cercetare din facultate vor fi publicate pe acest site.
 • Stagii prin proiecte de tip POSDRU – beneficiază de burse oferite de proiect, ofertele de stagii se găsesc pe site-ul proiectului respectiv. O parte din stagiile desfăşurate în cadrul acestor proiecte vor fi mediatizate de asemenea pe http://www.stagiipebune.ro
 • Stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultăţii
 • In situaţii bine justificate, studenţii pot desfasura stagiul de practică în firme ce desfăşoară activităţi în domeniul IT-ului, firme pe care le identifică prin mijloace proprii. În acest caz, studenţii trebuie să valideze locul de practică ales luând legătura cu responsabilul de practică.

Pentru studenţii care care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Reponsabilii de practica sunt: • Anul 3 Calculatoare: Sl. dr. Vlad Posea (vlad.posea@cs.pub.ro) • Anul 3 A: Sl. dr. ing. Florin Anton • Anul 3 B: (va fi anuntat in cel mai scurt timp)

Burse de practica prin proiectul Impuls

Anul acesta vor fi oferite 70 de burse de practica pentru studentii facultatii in cadrul proiectului Impuls. Pentru a aplica la aceste burse trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

 • Sa fiti anul trei
 • Sa nu fi participat in alt proiect de consiliere/practica in perioada 2007-2013

Documentele necesare pentru a va inscrie sunt:

 • Fişa de înscriere în grupul ţintă formular_de_inregistrare_a_grupului_tinta.doc
 • Declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor cu caracter personal declaratie_consimtamant.doc
 • Declaraţie de neparticipare în proiecte similare de consiliere finanţate prin POS DRU 2007 – 2013. declaratie_proprie_raspundere.doc
 • Copie dupa CI (cetatenia romana este necesara pentru a fi eligibil) De asemenea toti cei care aplica vor beneficia de servicii de consiliere oferite de centrul de consiliere in cariera al UPB. Pentru mai multe informatii sau pentru a aplica va rugam contactati
 • Ciprian Lupu - ciprian.lupu@acse.pub.ro (pt Automatica)
 • Vlad Posea – vlad.posea@cs.pub.ro (pt Calculatoare)

Lista studenti acceptati proiect Impuls

Premii proiect impuls

Colocviile de practica pentru studentii de la Calculatoare se vor desfasura in zilele de 29 si 30 septembrie intre orele 9-14 in EC101 La colocviul de practica se vor aduce urmatoarele acte:

 • atestatul de practica (vezi model mai jos)
 • caietul de practica (vezi model mai jos)

Studentii care au probleme sa realizeze numarul de credite necesare pentru trecerea anului fara practica sunt rugati sa aduca actele pe 17 septembrie (9-14 ef308) sau alternativ sa le trimita scanate prin e-mail la vlad.posea@cs.pub.ro

In cazul in care nu puteti ajunge pe 29-30 septembrie la colocviu mai puteti aduce actele in urmatoarele date:

 • 17 septembrie 9-14 Ef308
 • 23 si 25 septembrie 9-14 Ef308

Pentru studentii din cadrul proiectului Impuls colocviul se va desfasura tot in zilele de 29-30 septembrie. Documentele aduse insa sunt specifice proiectului, va rugam consultati site-ul proiectimpuls.ro

Documente necesare valabile pentru toate stagiile

1. Convenție de practică - Stagiul va fi realizat pe baza unei convenţii de practică semnată de student, facultate şi firmă. Convenţia reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la firmă şi al firmei că îl va primi. O dată semnată convenţia de practică studentul se obligă să desfăşoare practica la firma cu care a semnat convenţia. Nici o altă convenţie de practică nu poate fi semnată/acceptată în acelaşi an universitar.

Conventiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse la secretariatul facultatii spre a fi semnate de facultate pana pe 30 mai si vor putea fi ridicate pe 5-6 iunie. În cazul în care un student nu predă convenţia de practică până la această dată se consideră că nu a absolvit stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul în vara următoare. Conventia de practica ce trebuie completată şi semnată este: model_conventie_cadru_2014.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc

În cazul în care stagiul de practică este in cadrul unui proiect POSDRU veţi folosi convenţia de practică specifică proiectului

Va rugam ca in cazul in care doriti loc de camin rezervat pe perioada verii in conventia de practica sa mentionati căminul la ”adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică”

2. Caiet de practică - Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână. Fisierul ce trebuie completat:caiet-de-practica2013.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

3. Adeverință practică (portofoliu practică) - Un document de o pagină conţinând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului. Fisierul ce trebuie completat:atestat-de-practica_acs.doc. Dată limită predare: colocviu (septembrie - se va anunţa din timp)

Atestatul de practica este diferit pentru studentii ce participa in proiecte POSDRU! Va rugam consultati pagina proiectului

Toate documentele vor fi uploadate si in sectiunea de pe Moodle dedicata practicii

Documente necesare pentru proiectele POSDRU

1. Formular de identificare grup țintă

2. Formular declarație de consimțământ

3. Copie după buletin (pentru asigurarea corectitudinii informaților din buletin)

Acestea sunt non-biding (completarea pentru un proiect semnifică doar interestul/ intenția de a participa la acel proiect, nu obligă la participarea în cadrul unui stagiu din cadrul proiectului respetiv).

Stagii la companii din afara țării

 • În cazul în care efectuați un stagiu la o companie din afara țării, aveți nevoie de un „Internship Agreement“ semnat de acea companie.
 • În SUA, din cunoștințele noastre, este vorba de un model standard folosit de Google, Facebook, Intel sau alte companii.

Google Summer of Code (GSoC)

Studenții care activează la un proiect Google Summer of Code (GSoC) nu au nevoie de convenție. Aceștia trebuie să urmeze pașii:

 1. Să-i trimită un e-mail lui Răzvan Deaconescu cu subiectul [practica][GSoC] Prenume Nume - Titlu proiect în care să precizeze anul și grupa din care face parte și link la pagina de descriere a proiectului la care lucrează (sau la repository). Aceste informații vor fi centralizate în acest document Google.
 2. Să completeze caietul de practică pe parcursul lucrului la proiect.
 3. Să aducă la colocviu caietul de practică.

Anunț referitor la colocviile de practică

Colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii. La colocvii vor participa studenții care nu desfășoară practica în facultate sau în cadrul unui proiect POSDRU al facultății. Studenții care fac practica în facultate sau în proiecte POSDRU vor preda documentele necesare îndrumătorului de practică din facultate la o dată stabilită de acesta.

studenti/practica/practica-2013-2014.txt · Ultima modificare: 2014/10/16 16:10 de către vlad.posea